Tamait kavamatkut havakviit piyughauvat havaklutik ilitariyauhimayunut uqauhinginni?

Maligaliuqvik, Nunavunmi apiqkhuqtauviit, piyughauyut havaklutik ilitariyauhimayuni uqauhinginni. Unalu Nunavut kavamanga, katimayiit havakviuyutluuniit ataani itkumik:

  • Ataniqaqviklungugumik havakvigiyautluarumikluuniit;
  • Havakviugumik qilamiuktunut havaktauyakhanut, iglunut havakkumik ukunatut alruyanut uqhuqyuanutluuniit, ihuaqhunilu aanniartailinirmut kayaginnaqtunullu; unaluuniit
  • Naunaikhimakpat piyumakpiarumik havaktaukuvlugu tuhaqtitjutinut havakvianut ilitariyauhimayumut uqauhinginnut.