Uqauhiliqinirmut Pilaarutingit

Uqauhiitigut Pilaarutitit Nunavunmi

 Taamna Ilitariyauhimayunut Uqauhinut Maligaq pipqaqtitait Inuktut, Qaplunaatut Uiuitigullu uqauhiit, ilitariyauhimayut uqauhiit Nunavunmi.  Taamna Inuit Uqauhinginnun Tammaqtailinirmut Maligaq piyumayuq tammaqtailiquplugu aturaanginnalaqipkarlugulu Inuit uqauhia.

Naittut naunaitkutit uqauhikkut pilaarutini

 Ihumaalugutit ukunani uqauhikkut pilaarutini

Ilauplutit tamainni unniutiyaaqtutit ihumaalungnirmik, ilikkut piplutit aallamikluunniit pitjutigiplugu, katimayuiyunikluunniit nunallaamikluunniit taimaatut:

  Taamna Havakviata Uqauhinut Kamisinaup hapummiyaaniaqtut uqauhikkut pilaarutinik inuit uqaqqata ihumaaluutimiknik.